Kommunalvalet 2021

 

25.5.2021

 

 

Förhandsröstning ordnas 26 maj-8 juni på följande ställen:

I Kommungården i Kronoby, Säbråvägen 2

II Biblioteket i Nedervetil, Murickvägen 130

III Biblioteket i Terjärv, Elisabetsvägen 3

 

Observera att valbussen inte används, p.g.a. smittorisken!

 

Förhandsröstningsställena är öppna vardagar kl. 8-18, lördag och söndag kl. 10-13. Öppettiden under vard. kl. 8-10 är i första hand för riskgrupper.

 

Den som förhandsröstar bör kunna uppvisa identitetsbevis. Vid behov kan polismyndigheterna utfärda gratis, temporärt identitetsbevis.

 

Om förhandsröstning vid vårdcentren, Herberts Hus, Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensionärshem och Backebo meddelas skilt till respektive ställe.

 

Hemmaröstning sker om möjligt utomhus. Anmälan om hemmaröstning avsedd för personer med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga skall ske senast 1 juni kl.16 skriftligen till Centralvalnämnden, Säbråvägen 2, 68500Kronoby, per telefon 040-7142152/Bonde eller e-post kirsi.bonde@kronoby.fi. Närståendevårdare, boende i samma hushåll, med avtal om vården kan rösta på samma gång. Detta ska då anmälas samtidigt.

 

Själva valdagen är söndagen den 13 juni, kl. 9.00-20.00.

 

Röstningsställe:

1. Kronoby centrum, Kommungården, Säbråvägen 2, tel.050-5166 553/Snåre

2. Nedervetil, Nedervetil skola, Murickvägen130, tel.044-7883 637/Sandbacka

3. Terjärv, Terjärv skola, Ringvägen 143, tel.040-5137 076/Widjeskog

 

Öppettiden kl. 18-20 är i första hand för personer i karantän och isolering, vilka kräver större säkerhetsarrangemang. Dessa ombeds kontakta röstningsplatsen i förväg under valdagen.