Lokaliseringsplanen för stamväg 63: Alternativen undersöks i Kronoby

 

14.4.2021

(Pressmeddelande från NTM-centralen)

 

 

Under början av år 2021 inleddes utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 på avsnittet mellan Kaustby och Ina i Evijärvi. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Problemen med den nuvarande vägen och de förbättringar som behövs koncentreras till Kronoby kommuns område.

 

Under våren tar man fram idéer och undersöker preliminära alternativ: ALT0++ att förbättra vägen på den nuvarande sträckningen,
ALT1 en uträtning vid Högnabba by,
ALT2 en mer omfattande uträtning väster om Kortjärvi och
ALT 3 en uträtning öster om Kortjärvi by.

 

Konsekvenserna av de alternativa lösningarna bedöms och de diskuteras vid ett möte för allmänheten, som ordnas efter sommarsemestrarna. Man har varit tvungen att senarelägga tidpunkten från det som tidigare meddelades. Noggrannare uppgifter om tidpunkten och genomförandet av mötet meddelas senare. Respons om utvecklingen av alternativen och valet av alternativ kan ges både vid mötet för allmänheten och efter det.

 

Mer information:

 

  • Ledande trafiksystemsexpert vid NTM-centralen i Södra Österbotten (beställare av arbetet) Timo Liljamo, tfn 0295 027 796, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

 

  • Projektchef Juha Vehmas, A-Insinöörit Civil Oy (planeringskonsult), tfn 0400 178 926, fornamn.efternamn@ains.fi

 

 

 

Bildtext:

I Kronoby uppfyller stamväg 63 inte kraven för kvalitetsnivån som gäller huvudvägar. Till exempel i Högnabba by är hastighetsbegränsningen bara 60 km/h på grund av den småskaliga geometrin och bebyggelsen intill vägen.

DansStamvaeg