Tekniska verket begär anbud

 

 

17.2.2023

 

 

Tekniska kansliet begär anbud på byggande av vägar vid Grovfurbackens detaljplaneområde i Nedervetil.

Arbetstiden är 3.4-19.5.2023.

 

Läs en mera detaljerad anbudsförfrågan via denna länk.

 

Skriftliga anbud givna på bifogade anbudsblanketter bör inlämnas senast 6.3.2023 kl. 16:00 per e-post till kimmo.bodbacka@kronoby.fi eller per post: Kronoby kommun, Tekniska kansliet, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby.

 

Anbudsblankett Grovfurbacken

 

Karta Grovfurbacken

 

 

Tekniska verket inbegär anbud också på grusning av de enskilda vägarna i Kronoby kommun 2023.

 

Lä en mera detaljerad anbudsförfrågan samt anbudsblankett via denna länk.