Kommunen har tagit i bruk Invånarinitiativ.fi samt en feedback-sida

 

 

17.6.2022

 

Kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Nu har vi gjort det lättare för er att påverka och ta kontakt. På hemsidan finns nu en Feedback-sida via vilken man kan skicka in kommentarer, tack, skäll, frågor med mera. Via denna länk kommer du till feedback-sidan.

 

Vi har även tagit i bruk webbtjänsten Invånarinitiativ.fi där kommuninvånarna kan lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra. Tjänsten finns tillgänglig både på finska och på svenska. Tjänsten tillhandahålls gratis av justitieministeriet och är trygg att använda.

 

Initiativet kan vara fritt formulerat, bara ärendet som man vill påverka tydligt framkommer i det. Dessutom bör det innehålla initiativtagarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-postadress).

 

Initiativet kan göras elektroniskt  via Justitieministeriets invånarinitiativ.fi sidor.