Anbudsförfrågan på installation av värmepump

 

 

28.3.2024

 

Kronoby kommun begär in anbud på installation av en värmepump vid Nedervetil servicecenter.

 

Kommunen begär in anbud på en värmepumpsanläggning:

- Den planerade värmepumpen är en Nibe F1355 43kW som är inverterstyrd med två värmepumpsenheter

- Anläggningen förses med en ackumulatortank för värmen på 500 liter samt en egen 300 liters tank för bruksvattnet. Varmvattencirkulationens värmeförluster tas om hand med hjälp av en liten elberedare för cirkulationslinjen.

 

 

Tilläggsinfo i anbudsförfrågan (pdf, 128 kB)

 

Projektbeskrivning (pdf, 1 Mb)

 

Situationsplan (pdf, 367 kB)