Kommungården stängd för sommaren

 

23.6.2021

 

Kommungården är stängd 28.6 – 30.7.

 

När det gäller fastigheter och vägar kan man ringa vid behov tfn. 040 7142 187.

 

Och angående bygglovsärenden tfn.  040 6265 677.