Köpkort till grundskolelever


Kronoby sträcker ut en hjälpande hand till barnfamiljer som under undantagstillståndet behöver stöd med mat till barnen som är i distansundervisning hemma.

Kommunen erbjuder grundskolelever i kommunens egna skolor, vilka deltar i distansundervisning, ett köpkort till en lokal matvaruaffär inom kommunen. Värdet på presentkortet är 45€ och delas ut en gång för vårterminen. Närmare information om förfaringssätt kommer via Wilma.

Kronoby har utrett möjligheterna till hämtmat och alternativt en matkasse med råvaror men väljer att stöda den lokala handeln via att erbjuda köpkort till behövande familjer.  

Kommunen är vidsträckt och vi skall idag begränsa smittorisken som ökar när det samlas mycket folk på ett ställe varför alternativet med köpkort föreslås. Handla gör familjerna ändå och köpkortet ger en möjlighet för de som vill köpa färdigmat för uppvärmning för de barn som är ensamma hemma dagtid.

Presentkortet är ett sätt för kommunen att stöda familjerna när möjligheten till skolmat uteblivit.