Riksdagsval 2023

 

 

9.3.2023

 

 

Riksdagsval förrättas i Kronoby kommun söndagen den 2 april 2023, kl. 9:00–20:00

 

Röstningsområde:                                Röstningsställe:

  1. Kronoby centrum                          Kommungården, Säbråvägen 2
  2. Nedervetil                                     Nedervetil skola, Murickvägen 130
  3. Terjärv                                          Terjärv skola, Ringvägen 143

 

Förhandsröstning ordnas 22–28.3 på följande ställen:

Kommungården i Kronoby                           Säbråvägen 2

Nedervetil bibliotek                                     Murickvägen 130

Terjärv bibliotek                                           Elisabetsvägen 3

Valbussen                                                     Enligt tidtabellen nedan

 

Förhandsröstningsställena är öppna måndag och onsdag–fredag kl. 9–17, tisdag kl. 9–20 och lördag–söndag kl. 10–13. Den som förhandsröstar bör kunna uppvisa identitetsbevis. Vid behov kan polismyndigheterna utfärda gratis, temporärt identitetsbevis.

 

En mobil enhet (bokbussen) används som komplement till förhandsröstningen och kör enligt tidtabellen:

 

F.d. Småbönders skola, Småböndersvägen 667           22.3   16:00–20:00

 

F.d. Söderby skola, Snårevägen 370                             23.3    16:00-18:00
Viitavesi, korsningen Viitavesivägen-Viitavesistigen 23.3    18:45-20:00

 

Merjärv byahem, Merjärvvägen 405                             24.3    16:00-17:30
F.d. Norrby skola, Skolvägen 170                                   24.3    18:30-20:00

 

Högnabba byagård, Småböndersvägen 21                    27.3    16:00-16:30
Djupsjöbacka, Djupsjöbackavägen 263, grusplan      27.3    17:00-18:30
Kolam byahem, Aspforsvägen 11                                    27.3    19:30-20:00

 

Haavisto, Haavistovägen 397                                        28.3   16:00-18:00
Jolkka, korsningen Jolkkavägen-Saarukkavägen       28.3  19:00-20:00

               

Om röstning vid vårdcentren, Herberts Hus och Sylviahemmet, Nedervetil pensionärshem och Terjärv pensionärshem samt Backebo meddelas skilt till respektive ställe.

 

 

Hemmaröstning

Anmälan om hemmaröstning avsedd för personer med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga skall göras senast tisdagen den 21 mars före kl. 16 skriftligen till Centralvalnämnden, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby, per telefon 040-7142152/Björklund eller e-post amanda.bjorklund@kronoby.fi. Närståendevårdare, boende i samma hushåll, med avtal om vården kan rösta på samma gång. Detta ska då anmälas samtidigt.

 

Rösträtt

Förfrågningar gällande rösträtt görs hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

tel. 029 553 6370 vardagar kl. 9:00–16:15.