Kommungården är stängd 29.6 – 31.7.

När det gäller fastigheter och vägar kan man ringa vid behov 040 7142 187

Och angående byggnadsärenden (fram till 15.7) 040 6265 677.

 

Under sommarstängningen finns kungörelser och handlingar till påseende på huvudbiblioteket i Kronoby.