Kommunens nyhetsbrev 9/21

 

24.9.2021

 

Dags för septembers nyhetsbrev! Kommunens nyhetsbrev utkommer sista fredagen varje månad med några få undantag. I nyhetsbrevet berättar vi kort om vad som är på gång och vad som är på kommande. Ni får gärna kommentera och fråga mera genom att ta kontakt med informatören (pia.byskata@kronoby.fi).

 

 

Medborgarträff angående social- och hälsovårdsutredningen
Kommunen ordnar en medborgarträff angående social- och hälsovårdsutredningen. Siv Sandberg presenterar konsekvensutredningen via Zoom onsdag 29.9.2021 kl. 18.00–20.30.

Vi ber alla intresserade anmäla sig på förhand per e-post till kronoby.kommun@kronoby.fi senast 27.9.2021 kl. 14.00. Alla anmälda får en länk till Zoom-mötet via e-post innan mötet börjar. Under mötet får man ställa frågor om utredningen.

 

 

Medborgarträffar angående de tomma skolbyggnaderna

Vad ska hända med de tomma skolbyggnaderna i framtiden? Detta ska vi nu diskutera på tre olika medborgarträffar. Första träffen är 5.10 kl. 17.00–19.00 i Söderby skola. Andra träffen ordnas 6.10 kl. 17.00–19.00 i Småbönders skola och tredje träffen i Nedervetil nya skola 26.10. kl. 17.00–19.00. Kom med och ge förslag.

 

 

Vi söker avdelningssekreterare

Kommunen söker en avdelningssekreterare till allmänna avdelningen. Någon som är spindeln i nätet på allmänna avdelningen och förväntas vara involverad i det mesta. En bra förvaltare som är noggrann men ändå effektiv. Någon som har hand om bland annat ärendehantering, diarieföring, valarbete, arkivering och avtalshantering. Ansökningar genom Kuntarekry senast 1.10.

 

 

Hålligång

Projektet Hålligång har kommit bra igång och här kommer några saker som är aktuella som kanske intresserar er:

 

  • Annika har startat en motionsglädje-grupp för vuxna som träffas regelbundet och testar på olika motionsformer runtom i kommunen. Det kostar inget att delta och alla som bor eller jobbar för kommunen är välkomna att delta.
    Här hittas länken med mera information: https://www.kronoby.fi/sv/nyheter/motionsglaedje/

 

  • För att uppmuntra till gemensam träning tillsammans med våra äldre hittas nu lappar med tips på muskelträningar och balansövningar inriktade för äldre personer vid kommunens alla bibliotek. Tanken är att du tar med dig en lapp och tränar vid fem olika tillfällen tillsammans med en äldre bekant och sedan returneras blanketten med fem kryss på tillbaka till biblioteket.
    Som belöning fås ett kaffepaket. Allt material som behövs hittas vid biblioteken.

 

  • Vi vill också påminna om möjligheten till gratis motionsrådgivning, det gäller alla som bor i kommunen och alla kommunanställda. I praktiken går det till så att ni kontaktar Annika och kommer överens om en tid då ni träffas och funderar tillsammans på tidigare motionsvanor och hurdan hjälp just du skulle behöva för att komma igång med motionerandet. Sedan gör ni upp en plan över nya motionsvanor.
    Annika finns till som hjälp och stöd för att komma igång och ni kan tillsammans testa på nya motionsformer. Annikas telefonnummer är: 040 5878 199.

 

 

Flygfältsvägen

Bygget av lättrafikleden vid Flygfältsvägen framskrider. Planen är att allt är klart i november.

Just nu finns på vägen många maskiner, grus, gropar, folk som jobbar och barn i trafiken, så kom ihåg att köra försiktigt.

 

 

Njut av hösten, dess härliga färger och ha det bra!