Sommarjobba för kommunen!

 

 

Kronoby kommun anställer 30 ungdomar sommaren 2021. Sökande bör vara födda 1996 - 2005 och skrivna i kommunen.
 
I första hand anställer kommunen ungdomarna själv inom småbarnspedagogik, bibliotek, allmänna avdelningen och tekniska sektorn. I andra hand kan sommarjobbande ungdomar bjudas ut till kommunens dotterbolag samt boenden (Herbertshus, Sylviahemmet, Backebo) och ev. Soites enheter: SVC, TVC, Solgården och Regnbågen. Ideella föreningar som önskar ha en sommaranställd gör en fritt formulerad ansökan hos kommunen under samma ansökningstid.
 
Ansökan görs i första hand elektroniskt senast 15.2.2021 via denna blankett. Pappersversion kan fås från kommunens infopunkt i Kommungården. Ansökan sänds i första hand med ifylld blankett på kommunens hemsida, per e-post till info@kronoby.fi eller vanlig post under adressen Kronoby kommun/Infon, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby.
 
Förvaltningschefen väljer/lottar tillsammans med förmännen vilka som anställs. Förvaltningschefen skriver arbetsavtalen och arbetsintygen. Valen görs inom mars månad och publiceras på kommunens hemsida senast 31 mars 2021. Förmännen sköter handledningen.
 
Om Covid-19-situationen tillåter, hålls den 27.5.2021 ett gemensamt informationstillfälle i Kommungården för de som anställs.
 
Anställningstiden är 30h/vecka eller 126h/månad. En arbetsdag består av 5,5h arbete och 30 min lunch. I första hand anställs ungdomarna på drygt 4 veckor men om sökandena är få, kan det bli fråga om flera. Lönen är 730€/mån + semesterersättning. Den betalas av kommunstyrelsen. Andra tillägg och ersättningar betalas av den anställande enheten.
 
Frågor kan riktas till förvaltningschef Inger Bjon, tel. 040-7142151
 
 
Välkommen med din ansökan!