Meddelande från Fazer Food Services till föräldrar till dagisbarn


De gemensamma måltiderna – frukost, lunch och mellanmål – tillsammans med lek och lärande ger dagisdagarna struktur. Vi som jobbar med måltidstjänster hoppas att måltiderna är positiva och lärorika gemensamma höjdpunkter under dagen.

Vi som tillhandahåller måltidstjänster har en viktig uppgift i att tillsammans med dagiset och hemmet lära barnen hälsosamma matvanor. De matvanor man lär sig som barn bär man nämligen ofta med sig hela livet. På daghemmet introducerar vi barnen i olika råvaror och maträtter på ett mångsidigt sätt och skapar nya smakupplevelser. Vi vill hjälpa barnen att intressera sig för mat genom att låta dem smaka, prova på och få insikter.

I rekommendationen om måltiderna inom småbarnspedagogiken (THL 2018) fästs uppmärksamhet vid bland annat matens näringsmässiga kvalitet och trygg användning av födoämnen. Vid planering av menyerna beaktar vi rekommendationerna. Rekommendationerna omfattar till exempel användning av rött kött samt korv och chark som innehåller nitrit.

Vi prioriterar inhemska producenter och säsongsprodukter när vi väljer råvaror till våra läckra rätter. Beroende på årstid är 60–70 procent av råvarorna i rätterna inhemska. När vi väljer råvaror beaktar vi, utöver ursprunget, bland annat huruvida de lämpar sig för olika specialdieter samt näringsinnehåll, tillgång, pris och tillsatsämnen. Vi använder till exempel inga produkter som innehåller natriumglutamat.

Våra råvarors ursprung:

  • Allt färskt nöt-, gris- och fjäderfäkött är 100 procent inhemskt.
  • I färska sallader använder vi säsongsråvaror och så mycket inhemska produkter som möjligt.
  • Rotsakerna och potatisen är 100 procent inhemska.
  • Spannmålsprodukterna är i huvudsak inhemska.
  • De flytande mejeriprodukterna och matlagningsprodukterna är 100 procent inhemska.
  • Äggen med skal är alltid 100 procent inhemska.
  • Beroende på tillgången är cirka 25 procent av fisken och fiskprodukterna inhemska.

Vi använder råvaror med utländskt ursprung om råvaran inte alls framställs i Finland, till exempel frukt och ris, eller om priset på den inhemska är betydligt högre. Om vi använder produkter med utländskt ursprung kräver vi information om deras ursprung av varuleverantören.

Dagismaten tillagas av Amicas skickliga kockar – antingen på plats i dagiset eller i ett kök som ligger i närheten, och vi gör det med stort hjärta. Vi är medvetna om att det är en ansvarsfull uppgift att servera välsmakande, hälsosam och mångsidig mat till barn som växer.  För oss är det ytterst viktigt att följa näringsrekommendationerna för barn i dagisåldern, försäkra oss om att maten smakar gott och ser aptitlig ut och säkerställa hållbarhet bland annat vid inköp av inhemska råvaror. Menyerna planeras i samarbete med vår näringsexpert.

Amica – en matvän genom livet

lautasmalli rgb sv