November nyhetsbrev

 

26.11.2021

 

Nu är det knappt en månad kvar till julafton och i kalendern finns ett och annat att göra före det. Vi har en hel del på gång i kommunen också och ibland känns det som att allt ska vara klart före jullovet. Men kom även ihåg att ta det lugnt och njuta av det fina runtomkring oss.

 

 

Årsfest

 

Kommunens traditionella Årsfest ordnas måndagen den 20.12 kl. 18.00 i Kommungården. Vi kommer att ha en riktig fest där vi premierar framgångsrika idrottare samt andra idrotts- och kulturmänniskor och Årets företag. Festen kommer att sändas direkt på vår YouTube-kanal, så det är bara att bänka sig framför datorn och njuta av festens musik och premieringar.

 

 

Medborgarträff

 

Det blir en medborgarträff i december. Vi börjar december med träff i Terjärv skola 1.12 kl. 18.00. Planeringskommittén är då på plats och berättar om planerna för Terjärv nya skola samt svarar på frågor.

 

 

Klimatstrategi

 

Nu finns en ny klimatstrategi för Jakobstadsregionen som sträcker sig från 2021 till 2030. Jakobstadsregionens klimatstrategi är en färdplan för hur vi ställer om till ett samhälle som är mer hållbart och klimatsmart. Strategin finns på kommunens hemsida där du kan bekanta dig med den.

 

 

Vårdgrupp

 

Det temporära beredningsorganet för Österbottens välfärdsområde tillsatte 15.11 följande beredningsgrupp för att bereda ”Kronobyfrågan”: Malin Brännkärr, Åsa Rönnqvist, Carina Kainberg, Josefine Ådahl-Dahlnäs eller Ulla Forsbacka, Sonja Tallgård, Leila Hagqvist, Anu Vähärautio, någon från socialservicen, Marina Kinnunen ordf., Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen, Pia Vähäkangas, Peter Nieminen, Marjo Orava, Carina Nåhls, Petra Fager, och Päivi Berg (sekr.).

 

 

Bildningen satsar på elevhälsa och välmående

 

Bildningen i Kronoby kommer göra en satsning på Elevhälsa och välmående och från och med årsskiftet anställs en utepedagog, en resurslärare, en psykolog samt en motionsrådgivare. Vi har dessutom en ny skolcoach som kommer att göra en satsning kring drog- och rusmedelsförebyggande arbete i våra skolor.

 

Barnen och ungdomarna är vår framtid och det känns bra att kunna satsa på dem.

 

 

Må bra-evenemang

 

Satsa på ditt eget och andras välmående!

 

Ta kontakt med motionsrådgivaren om du vill ordna må bra-evenemang för personal eller kompisar. Ett må bra-evenemang kan t.ex. innehålla en föreläsning och någon typ av gemensam träning. Det går att ordna både kvällstid och dagtid och tar ungefär två timmar.

 

Ha en riktigt skön lillajul!

jultarta