Kom och jobba med oss!


Kronoby kommun söker

 Lärare inom småbarnspedagogik med första placering
- Kvarnbo daghem, Sångsvanen 3-5 åringar. Arbetsspråk finska
- Solrosens daghem, Villekulla 3-5 åringar
- Jeussen daghem, moderskapsvikariat 3.8.2020- 15.6.2021

 Barnskötare inom småbarnspedagogik med första placering
- Kvarnbo daghem, Strömstaren 1-3 åringar
- Kvarnbo daghem, Sångsvanen 3-5 åringar
- Slottebo daghem, Rävlyan, friluftsdaghem 4-5 åringar
- Solrosens daghem, Lilla Björnen , 1-3 åringar

Poolvikarier som barnskötare 100%
- 3 stycken barnskötare med hela Kronoby kommun som arbetsfält

  Gruppassistent
- Solrosens daghem, Hannalund 3-5 åringar, tidsbunden anställning 1.8.2020- 31.7.2021

Ansökan senast 8.5.2020 via www.kuntarekry.fi