Bildkonstnärer sökes i Kronoby!

 

12.9.2022

 

Kommunbildkonstnär – professionella bildkonstnärer som utvecklare av kommuner är ett projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet 2022-2023. Projektets mål är att testa en modell, där bildkonstnärer och mindre/medelstora kommuner samarbetar.

 

Projektet ämnar utöka arbetsmöjligheterna för bildkonstnärer som en del av kommunens olika funktioner samt utveckla ett nätverk av bildkonstförmedlare. Det nationella projektet förverkligas av Satakunda yrkeshögskola (projektägare), Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan LAB, Lapplands yrkeshögskola samt Yrkeshögskolan Novia.

 

Yrkeshögskolan Novia förverkligar det kommunala bildkonstnärsprojektet i samarbete med kommunerna Jakobstad och Kronoby. Vi söker nu innehåll av professionella bildkonstnärer, idéer som kan förverkligas antingen på en specifik plats eller produceras i olika situationer och platser i en eller båda kommunerna. Innehållsförslag där kommunens medborgare har möjligheter att delta eller uppleva inkludering ses som särskilt intressanta. Idén kan beröra kommunens verksamhet direkt eller så kan det handla om ett samarbete med exempelvis föreningar eller företag, det kan handla om allt ifrån offentlig konst till forskning, sociala och immateriella förverkligande. Konstinnehållet kan också presenteras genom digitala kanaler.

 

Ansökningarna utvärderas enligt följande kriterier: en tydlig idébeskrivning, innehållets originalitet och lämplighet, förutsättningarna för genomförande samt sökandes lokalkännedom, professionalism och referenser. Ansökan ska innehålla en ungefärlig tidsplan, en uppskattning om hur mycket arbetstid som krävs för genomförande, information om innehållets målgrupp samt en kostnadsuppskattning av eventuella resor och produktionskostnader.

 

De kommunala bildkonstnärsprojekten förverkligas som en del av kommunernas redan befintliga verksamhet, detta betyder att eventuella produktionsutgifter måste förhandlas med kommunerna separat.

 

Av ansökningarna väljs 1–4 förslag som ska förverkligas enligt överenskommen period inom tidsramen oktober 2022 - oktober 2023. Ett arvode betalas till bildkonstnärer enligt överenskommelse. Sammanlagt 38 000 euro finns budgeterat för kommunbildkonstnärernas insats i projektet.

 

Skicka in ditt förslag enligt annonsens instruktioner till adressen: sade.kahra@novia.fi senast 25.9.2022. Rubricera epostmeddelandet "Kommunbildkonstnär" och kom ihåg att ange dina aktuella kontaktuppgifter i ansökan. Urvalsgruppen består av Yrkeshögskolan Novias och kommunernas representanter, besluten fattas i början av oktober.

 

För ytterligare information om projektet, kontakta projektledare Sade Kahra per telefon: 050 348 5984 (måndagar och fredagar kl. 9-10).

 

Pressrelease av Novia 22.9.2022