December nyhetsbrev

 

 

21.12.2023

 

 

Här kan du läsa december nyhetsbrev i pdf-format (11,1 Mb)

 

 

 

Julhälsning

År 2023 börjar gå mot sitt slut och kvar är endast helger och några mellandagar. En tid för avkoppling och för familj, släkt och vänner. En tid när de allra flesta av oss kan hålla ledigt. Och en tid som de flesta av oss behöver efter en intensiv hösttermin med allt vad det innebär.

 

Vid en summering av året tänker jag främst på tre ord; besvikelse, framtidstro och stabilitet. Besvikelsen handlar förstås om Terjärv förskola och skola. Ett stort och viktigt projekt som till följd av en ansökan om att skydda den nuvarande skolan sköts fram med åtminstone två år. Förhoppningsvis inte mer än så. Men som vi förstås mycket hellre hade firat taklagsfest för vid denna tidpunkt, istället för att förbereda ett utlåtande till NTM-centralen om att den nuvarande skolbyggnaden inte behöver skyddas.

 

Framtidstro då? Planeringen av Kronoporten förstås – vårt största industripolitiska projekt och satsning någonsin. En helhet som är 57 hektar – större än någon annan tomt vi tidigare planerat – och en enorm möjlighet för oss. Vi ska ta den möjligheten att försöka få en stor etablering till området och därmed en mängd nya arbetsmöjligheter, samt som följdeffekt förhoppningsvis många nya skattebetalare, men också flera andra nya företag i Kronoby. Samtidigt är det stor möjlighet för våra nuvarande företag att växa. Som kommun måste vi förstås vara beredd att ge den service det kräver. Mycket annat andas också framtidstro av det vi gör idag – t.ex. planerar för vindkraft och med solkraftprojekt i sin linda. Det här ger oss också nya möjligheter och stärker möjligheterna att lyckas med Kronoporten och området runt det.

 

Stabilitet. Vi har börjat få en bättre ordning på vår ekonomi. Vi kan sänka skatten i en tid när många kommuner istället tvingas höja. Vi behöver inte inför varje budgetbehandling komma med den röda pennan och försöka hitta nya inbesparingar. Istället har vi kunnat göra en del tilläggssatsningar på t.ex. kultur- och fritid. Vi måste också i fortsättningen hålla i pengarna, men vi är verkligen på rätt väg! Och det både känns bra och är de facto en stor möjlighet att ytterligare vidareutveckla vår kommun.

 

Mycket annat kunde också sägas om det gångna året, men jag vill alldeles särskilt passa på att rikta ett stort och hjärtligt tack till er alla i personalen för det här året. Utan er finns ingen kommun – och inte heller någon service. Njut av helgerna, ta hand om er och fira på det sätt ni själva känner är bäst! Vi återkommer nästa år!

 

Malin Brännkärr

Kommundirektör

 

 

Utdelning av väghållningsbidrag

Vart tog vägen vägen? Kanske dags att rusta upp den? Från och med årsskiftet utdelar kommunen en öronmärkt summa i form av väghållningsbidrag.

 

Bidraget kan användas för grundförbättringar av enskilda vägar som har officiella väglag: exempelvis för byggandet och förnyandet av broar och vägtrummor, förbättring av vägens dränering och bärkraft eller för beläggning av vägen.

 

Har er väg inget officiellt väglag? Då kan ni anhålla om bidrag för att skapa ett nytt väglag eller för att blåsa liv i ett gammalt.

 

Principer för utdelning av väghållningsbidrag och ansökningsblanketter hittas småningom på vår webbsida. Ansökningstiden kommer årligen att börja infalla under tiden 1.1–28.2.

 

 

Statsunderstöd för cykeltak

Ett glatt besked: Kronoby kommun har beviljats 44 640 € i statsunderstöd för två nya cykeltak.

 

Skolcentrum i centrala Kronoby har konstaterats vara en sådan plats där utbudet av cykelparkeringsplatser inte täcker den efterfrågan som finns, vilket skapar farliga situationer när motortrafiken påverkas av cyklar som inte parkeras på ett ändamålsenligt vis.

 

Under våren 2023 har det pågått en omfattande planering av hur skolgården kunde optimeras och göras mer inbjudande. Som en del av denna optimering ingår byggandet av en cykelparkering med tak samt ett cykelförråd. Dessa planeras rymma 60 respektive 30 cyklar.

 

Byggandet av cykeltaken påbörjas under skolornas sommarlov.

 

 

Gratis gymträning

På torsdag 28.12 tränar kommunens invånare gratis kl. 14–18 i idrottshallens gym.

 

Kommunens motionsinspiratör är på plats för tips och introduktion i gymmet. Du kan även skaffa/ladda på gymkortet (du vet väl att priset för gymkort är skrattretande?! Du tränar ett år för 90 € eller ett halvt år för 50 €!! Du kan även betala med e-passi).

 

Vi bjuder på glögg och pepparkaka, men spelar ingen julmusik.

 

 

Nya öppethållningstider och julstängt

Kommungården håller julstängt 25.12.2023-4.1.2024.

 

Kommungårdens öppethållningstider kommer att ändras från och med 1.1.2024. Kommungården håller öppet kl. 8:30-15:30 måndagar-torsdagar och kl. 8:30-12:00 på fredagar. Telefonväxeln samt Infopunkten håller öppet kl. 9:00-11.30 och 12.30-15:30 på måndag-torsdag och kl. 9:00-11.30 på fredagar.

Kommungårdens personal finns ofta på plats även utanför öppethållningstiderna, därmed kvarstår fortfarande möjligheten att boka möten utanför öppethållningstiderna.

 

 

Ny bokbusstidtabell

Bokbussen kör med ny tidtabell från och med 1.1.2024. Du kan ta en titt på den nya tidtabellen via denna länk.

 

 

Boken kommer hem

“Boken kommer hem!” är en ny service för dig som bor i Kronoby kommun. Servicen är avsedd för äldre kommuninvånare och personer som inte har möjlighet att själva ta sig till biblioteket eller bokbussen.

 

Du väljer själv vad du vill låna, genom att kontakta biblioteket och berätta vilken typ av böcker du tycker om att läsa. Böckerna levereras hem till dig och servicen är kostnadsfri.

 

Ta kontakt med biblioteket om du vill ha tillgång till “Boken kommer hem!”

 

 

Vårens MI-katalog

Vårens MI-katalog delas ut till postlådorna under mellandagarna. Redan nu kan du bekanta dig på MI:s webbsidor med de 50 nya kurserna som börjar efter nyåret!

 

 

Julfönsterrunda

Botnia 4H:s julfönsterrundor håller på till 6.1.2024, så ta tillvara tillfället och ta en trevlig promenad och titta i de fina fönstren under julhelgen. I Kommungården finns 4 fönster att titta på, nummer 2–5, och huvudbiblioteket är också med och deltar med fönster nr 14.

 

I Nedervetilrundan deltar biblioteket med fönster nr 5, Solrosens daghem med fönster nr 4 och Solrosens förskola med fönster nr 6.

 

I Terjärvrundan deltar biblioteket med fönster nr 14, Trollsländan med fönster nr 18 och Dagsländan med fönster nr 19.