Förbättring av stamväg 63

 

19.8.2021

 

Inbjudan till möte för allmänheten

 

 

De nuvarande utmaningarna som gäller trafiksäkerheten, resetiden och trafikens smidighet längs stamväg 63 koncentreras i huvudsak till Kronoby kommuns område. I den lokaliseringsplan som för närvarande utarbetas försöker man finna sträckningar och åtgärder för att höja kvalitetsnivån på det problematiska vägavsnittet så att det bättre ska motsvara de avsnitt som tidigare förbättrats längs vägen i Evijärvi och Kaustby.

 

Under våren 2021 har nuläget och problemen längs det krokiga stamvägsavsnittet mellan Ena och Kaustby analyserats. På basis av utredningarna har det tagits fram alternativ för att utveckla vägavsnittet: vägen kan förbättras enligt nuvarande sträckning eller så kan en ny sträckning av god kvalitet byggas i stället. Som alternativ till en ny vägsträckning har undersökts en längre uträtning samt kortare uträtningar vid byarna. Konsekvenserna och ekonomin för alternativen har utretts i enlighet med Trafikledsverkets anvisningar för projektbedömning.

 

För att presentera och diskutera de alternativa lösningarna ordnas ett virtuellt möte som är öppet för allmänheten på onsdag 1.9.2021 kl. 18. Genom att klicka på länken öppnas mötet direkt i webbläsaren:

 

Anslut till Microsoft Teams mötet

 

Mötet för allmänheten är tvåspråkigt och materialet finns tillgängligt på förhand fr.o.m. 28.8.2021.Materialet finns framme till 12.9.2021.

 

 

Under mötet är det möjligt att ge respons för att utveckla alternativen. Även efter mötet är kan man lämna in fritt formulerade åsikter till planeringskonsulten. Responsen som lämnas in senast 12.9.2021 beaktas i beslutsfattandet vid projektgruppens följande möte. Respons som lämnas in senare beaktas i mån av möjlighet vid slutförandet av utredningen.

 

Fritt formulerad respons skickas in till planeringskonsulten: A-Insinöörit Civil Oy, Teemu Kuittinen, Puutarhakatu 10, 33210 Tammerfors eller fornamn.efternamn@ains.fi

 

Mer information:

  • Ledande trafiksystemsexpert vid NTM-centralen i Södra Österbotten (beställare av arbetet) Timo Liljamo, tfn 0295 027 796, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
  • Projektchef Juha Vehmas, A-Insinöörit Civil Oy (planeringskonsult), tfn 0400 178 926, fornamn.efternamn@ains.fi

 

Direkt länk till NTM-centralens pressmeddelande

 

 NTM-centralens pressmeddelande 19.8.2021

Tiedoteliite Kt63 linjausvaihtoehdot 17082021 1 SVE 1