Information angående fullmäktigemöte


Mötesinstruktioner för fullmäktigemedlemmar och allmänheten inför kommunfullmäktiges möte den 18 maj 2020 kl. 19.00

 

Kommunfullmäktiges möte hålls den 18 maj 2020 kl. 19.00 som ett vanligt fysiskt möte i Kommungården. På grund av det rådande coronaläget ges medlemmarna möjlighet att delta på distans via Zoom. För att aktivt kunna delta i mötet rekommenderas en dator med mikrofon och gärna även en webbkamera.

 

Meddela gärna huruvida ni deltar i Kommungården eller via Zoom, så har vi lättare att anpassa mötesutrymmet och beräkna serveringen.
Allmänheten  och pressen har möjlighet att delta från läktarplats och ombeds i så fall att använda ingången som vetter mot Samlingshuset.

 

Deltagande fullmäktigemedlemmar, kommuninvånare och tjänstemän bör begränsa kontakten till övriga mötesdeltagare och beakta avståndsrekommendationerna samt iaktta noggrann handhygien. Användning av handskar och munskydd är tillåten.