Diskussionsmöte om möjligheterna att restaurera Kainobäcken-Viitavesbäcken

 

 

28.4.2022

 

 

Tid: 9.5.2022 kl. 18.00-20.00

Plats: Nedervetil skola, gymnastiksalen, Murickvägen 130, 68410 Nedervetil, Kronoby

 

NTM-centralen i Södra Österbotten ordnar ett presentations- och diskussionsmöte om Kainobäcken-Viitavesbäcken som rinner ut i Perho å. Under mötet presenteras de särskilda värdena hos vattendragen i området, Viitavesbäckens nuläge samt möjligheterna att restaurera bäcken. Mötet är riktat till områdets markägare och övriga intresserade. Mötet hör samman med förverkligandet av det riksomfattande livsmiljöprogrammet Helmi och informationen om programmet i Österbotten. Mötet ordnas i samarbete med Kronoby och Kaustby kommuner.

 

Vi strävar efter att kunna ordna mötet även på distans.

 

Vänligen anmäl er senast 5.5.2022 via e-post. Samtidigt får vi er e-postadress, dit vi kan skicka webblänken till distansmötet.

  

Olli-Matti Kärnä

Naturvårdsexpert

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

+358 295 027 031

olli-matti.karna@ely-keskus.fi (anmälningar)

 

Svar på förfrågningar även på svenska

Specialssakkunnig

Mats Willner

Närings, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

0295 022 138

mats.willner@ely-keskus.fi

Kainobaecken