Hantera tillståndsärenden elektroniskt

 

 

27.3.2023

 

 

Kronoby kommuns byggnadstillsynsbyrå tar i bruk Lupapiste 3.4.2023. Lupapiste är en webbaserad tjänst som gör det möjligt för kommuninvånarna att sköta sina tillståndsärenden elektroniskt.

 

I Lupapiste kan man ansöka om tillstånd i olika byggnadsärenden, som bygglov och åtgärdstillstånd samt sköta anmälningsärenden elektroniskt istället för att lämna in handlingarna i pappersformat. Ansökningar och material går elektroniskt direkt in i kommunens system.

 

Mer information samt anvisningar hittar du på byggnadstillsynens webbsidor samt på Lupapiste.