Vi söker kanslist

 

Kronoby kommun anställer en kanslist på deltid till bildningskansliet i Kronoby (50% =19 h 23 min). Anställningen börjar 3.8.2020 eller enligt överenskommelse, möjligen redan tidigare. Kanslisten vi söker kommer att jobba i ett tätt samarbete med, i första hand, bildningschefen med olika frågor som berör bildning, skola, skolskjutser osv.

 

Till de olika arbetsuppgifterna hör bl. a. IKT support i form av administratör/huvudanvändare av Primus, Wilma, Studieinfo, Koski och Päikky. Uppgifter inom småbarnspedagogiken är bl. a. fakturering av dagvårdsavgifter. Den vi anställer behöver vara förtrogen med användningen av dator som verktyg i arbetet.

 

Vid tillsvidareanställning kräver arbetsgivaren att den som anställs uppvisar ett godkänt läkarintyg över arbetsförmågan för emottagande av anställningen.

 

Lön enligt AKTA.

Ansökan via kuntarekry senast 8.6.2020 kl. 9.00.

 

Tilläggsinfo: bildningschef Tony Widjeskog, 040 6610169, tony.widjeskog@kronoby.fi