Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina

 

8.3.2022

 

Om du är medborgare i Ukraina och kommer till Finland på grund av Rysslands angrepp, kan du för tillfället vistas i landet visumfritt eller lämna in en ansökan om asyl.

 

Om du söker asyl, kan du inkvarteras på en förläggning. Inkvarteringen ordnas så att du kan bo tillsammans med dina familjemedlemmar på förläggningen. Ensamkommande barn inkvarteras på förläggningar som är avsedda för minderåriga. Det finns förläggningar av olika storlekar runt om i Finland. Du hänvisas till en förläggning där det finns plats.

 

Som asylsökande kan du också ordna din inkvartering själv. Du kan bo privat till exempel hos en släkting eller en bekant och samtidigt vara registrerad som klient vid en förläggning. Då får du mottagningstjänster, såsom hälso- och sjukvårdstjänster och mottagningspenning. Ensamkommande barn inkvarteras alltid först på förläggningar.

 

Om du inte är asylsökande, måste du ordna din inkvartering i Finland själv. 

 

Migrationsverket samordnar enbart inkvarteringen av asylsökande. Även de som eventuellt får tillfälligt skydd i EU har rätt till mottagningstjänster, hälso- och sjukvårdstjänster, nödvändig socialservice och oundgänglig försörjning.

 

Tilläggsinformation samt aktuell information hittas på Migrationsverkets hemsida via denna länk.