Invånarenkät om havsvindkraftsprojektet Reimari

 

22.2.2024

 

Brevet i pdf-format (950 kb)

 

Skyborn Renewables Reimari Oy planerar att bygga havsvindkraftsparken Reimari i Finlands ekonomiska zon utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby. Projektområdet ligger på ca 25 kilometers avstånd från den finska kusten och på ca 40 kilometers avstånd från den svenska kusten. Den planerade vindkraftsparken befinner sig utanför territorialvattengränsen i Finlands ekonomiska zon (EEZ-område). Det havsbaserade vindkraftsprojektet Reimari består av upp till 150 turbiner med en maximal höjd på 390 m och en maximal enhetseffekt på 30 MW.

 

Som en del av miljökonsekvensernas bedömningsförfarande genomförs invånarenkäter som riktar sig till fast bosatta och fritidsboende liksom till övriga som rör sig och är verksamma på området. Genom enkäten vill man utreda de berördas åsikter om projektets eventuella konsekvenser för boende, rekreation och näringsverksamhet.

 

Svarstiden är fram tills 7.3.2024.

 

Tilläggsuppgifter om projektet:

Skyborn Renewables Offshore Finland Oy, Otso Lintinen, tel. 040 865 4363, o.lintinen@skybornrenewables.com

 

Tilläggsuppgifter om enkäten:

Interaktionssakkunniga Venla Pesonen, Ramboll Finland Oy, tel. 040 160 4514, venla.pesonen@ramboll.fi

 

Information på svenska:

Biträdande projektledare Axel Andersson, Ramboll Finland Oy, tel. 044 7273451, axel.andersson@ramboll.fi