Kom med i ungdomsfullmäktige!

 

5.1.2021

 

Nya medlemmar till ungdomsfullmäktige kommer att väljas för en två års period 2021-2022. Som medlem i ungdomsfullmäktige har du möjlighet att påverka olika beslut och föra fram dina egna idéer. Olika beslutsorgan i kommunen kan be om utlåtande från ungdomsfullmäktige i sina ärenden. Medlemmarna i ungdomsfullmäktige kan själv också göra initiativ om olika saker som borde göras eller ändras i kommunen.

 

Ungdomsfullmäktiges möten hålls 4-6 gånger i året på kvällstid runt om i kommunen. Mötesarvode betalas för varje möte. En gång i året deltar ungdomsfullmäktige på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten. Ungdomsfullmäktige deltar också på gemensamma träffar för regionens ungdomsfullmäktigen.

 

För att kunna söka med i till ungdomsfullmäktige bör du vara 13-20 år och vara skriven i Kronoby kommun. Ansökningen görs i elektronisk form via denna länk.

 

Ansökan är öppen fram till 26.2.2021. Kommunstyrelsen väljer 7-12 stycken ungdomar till ungdomsfullmäktige i Kronoby på sitt möte i mars.