Ny upphandling av mat- och städtjänster

 

14.2.2024

 

Kronoby kommun och Österbottens välfärdsområde begär gemensamt in anbud för mat- och städtjänster för daghem, förskolor, skolor, bibliotek, vårdcentraler, serviceboenden, brandstationer samt övriga fastigheter som är belägna inom Kronoby kommun. Avtalstiden är tre år med möjlighet till två optionsår. Målet är att tjänsterna börjar levereras 1.8.2024.

 

Upphandlingen är indelad i fyra (4) delområden enligt följande:

  • Delområde 1.1: Städtjänster och användartjänster för matservering, Kronoby kommun
  • Delområde 1.2: Städtjänster, Österbottens välfärdsområde
  • Delområde 2.1: Mattjänster och användartjänster för matservering samt städtjänster för definierade fastigheter, Kronoby kommun
  • Delområde 2.2: Mattjänster och användartjänster för matservering samt städtjänster för definierade fastigheter, Österbottens välfärdsområde

Det uppgörs totalt fyra (4) olika avtal för tjänsterna i enlighet med delområdena.

 

Jämförelse av anbud sker som två separata helheter: Städtjänsterna och användartjänsterna för matservering (1.1 och 1.2) jämförs som en helhet och mattjänsterna och användartjänster för matservering samt städtjänster (2.1 och 2.2) jämförs som en separat helhet.

 

Delanbud är tillåtna, förutsatt att anbudsgivaren inlämnar anbud i enlighet med följande tre alternativ:

1) Ett anbud inlämnas för delområdena 1.1–1.2,

2) Ett anbud inlämnas för delområdena 2.1–2.2,  

3) Två anbud lämnas för delområdena 1.1–1.2 och 2.1–2.2. 

 

Inga andra anbud eller delanbud inom delområdena är tillåtna.  Alternativa anbud är inte tillåtna.

 

Anbudsförfrågan och information om upphandlingen hittas i Hilma-tjänsten. Anbuden inlämnas via Cloudia-tjänsten enligt instruktionerna i Hilma.