Anmälan till förskolan

 

Anmälan till förskola sker via Wilma. Inloggningsuppgifter skickas hem per brev som postas senast 20.1.2020.

Blanketten är öppen 22.1.-10.2. kl.15.00. De barn som önskat erhålla finskspråkig förskoleundervisning ansöker själv om plats från Karleby eller Kaustby.