Bidrag att sökas

 

7.10.2020

 

Bildnings- och fritidsnämnden anslår följande bidrag att ansökas fram till sista oktober 2020:

 

Bidrag för ledarutbildning och uppvärmningsbidrag från idrottssektorn samt Bidrag för ordningsvaktskolning och uppvärmningsbidrag från ungdomssektorn.

 

Ansökningsblanketter hittas på hemsidan via denna länk.

 

För mera information kontakta fritidskoordinatorn.