Anbudsförfrågan på energibrunnar

 

 

27.3.2024

 

 

Kronoby kommun begär in anbud på energibrunnar till Nedervetil servicecenter.

 

Kommunen begär in anbud på energibrunnar enligt följande:
- Tre borrhål med aktivt djup på totalt minst 680 m
- Isolerade rör in till tekniska utrymmet
- Avstängningsventil i tekniska utrymmet
- Systemet fyllt med köldbärarvätska (-17 C˚)
- Provtryckning av systemet
- Borttransport av borravfall
-Kommunen handhar tillståndsförfarandet

 

 

Tilläggsinfo i anbudsförfrågan (pdf, 130 kb)

 

Projektbeskrivning (pdf, 1.3 Mb)

 

Situationsplan (pdf, 428 kb)