Gröna stigen och Gröna färden

 

 

16.8.2023

 

 

Den grundläggande utbildningen och gymnasierna i Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre driver en gemensam klimat- och hållbarhetssatsning för årskurs 1-9 (Gröna stigen) och för gymnasierna (Gröna färden).

 

Gröna stigen och Gröna färden jobbar för att Agenda 2030, globala hållbarhetsmålen och Jakobstadsregionens klimatstrategi ska komma att genomsyra verksamheten hos alla utbildningsanordnare i medlemskommunerna - och visa för våra barn och unga vuxna att vi genom att “arbeit ilaag” kan uppnå en hållbar framtid.

 

Vill du veta mer om satsningen och följa med Gröna stigen och Gröna färden mot en mer hållbar framtid tillsammans med lärare och elever - allt från årskurs 1 till gymnasiet? Kika då in på satsningens blogg: Gröna stigen & Gröna färden.

 

Satsningen pågår fram till 31.5.2024 och finansieras av Utbildningsstyrelsen.

 

Frågor? Ta kontakt med:


Gröna stigen - Malin (koordinator), malin.lindholm@jeppis.fi, 044-7851461

Gröna färden - Pia (koordinator), pia.forsman@jeppis.fi, 044-7851520