Häst och stallplats ska registreras

 

4.12.2020

 

Senast nu är det dags för alla som har häst eller ett hästdjur att göra en anmälan till det nationella djurhållarregistret. Det gäller dels uppgifter om djurets ägare eller den som sköter hästen (djurhållaren) och var det finns (djurhållningsplatsen). Man ska också anmäla för vilket ändamål man har hästen.

 

Det fastställs i Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur 222/2017 som trädde i kraft den 20 april 2017.

 

Anmälningsskyldigheten gäller alla som har minst en häst, ponny, åsna eller sebra samt korsningar av dem, som mulor och zebroider.

 

Övergångsperioden för anmälningarna till registren avslutas den 31 december 2020, vilket innebär att tiden rinner ut för den som har anmälan ogjord.

 

Djurhållarregistrets e-tjänst är temporärt stängt. I stället ska man anmäla uppgifter om hästdjurhållningen med pappersblanketter som man lämnar in till landsbygdskansliet i Pedersöre.

 

Det finns mer information på Livsmedelsverkets webbsida.

 

Att hästdjuret är registrerat i Hippos ersätter inte anmälningsplikten till djurhållarregistret.

 

Hästägare kan kontakta landsbygdskansliet om det finns frågor.  Landsbygdssekreterare Sanna Särs 044 7557 686.

 

Blankett för anmälan om djurhållningsplats

Blankett för anmälan om djurhållningsverksamhet