Sommarjobb 2022

Ungdomar i Kronoby! Sommarjobba för Kronoby kommun år 2022!

Kronoby kommun anställer 35-40 ungdomar sommaren  2022. Sökande bör vara född 1997-2006.

 

Kommunen anställer ungdomar både inom den egna verksamheten inom småbarnspedagogik, bibliotek, allmänna avdelningen och tekniska sektorn. I andra hand kan ungdomar jobba vid kommunens dotterbolag samt boenden som samarbetspartners upprätthåller (Herberts hus, Sylviahemmet, Backebo och ev. Soite: Sandbacka vårdcenter, Terjärv vårdcenter, Solgården och Regnbågen). Ideella föreningar och stiftelser som önskar ha en sommaranställd fyller i en särskild blankett via denna länk under ansökningstiden.

 

Ungdomarna ansöker elektroniskt via denna länk senast 28.2.2022 eller i pappersversion från kommunens infopunkt i Kommungården. Pappersansökan sänds till förvaltningschefen /sysselsättningsansvarig, som tillsammans med förmännen väljer/lottar senast 15.3.2022 vilka som anställs.

 

I samband med ansökan ger sökanden sitt samtycke till att namnet publiceras på kommunens webbsida, om man får en arbetsplats.

 

I första hand anställs ungdomarna 1 månad = 21 arbetsdagar. P.g.a. att många skolor slutar vårterminen först den 4.6, inleds sommarjobben först den 6.6. Variationer kan förekomma. De som fick kommunens sommarjobb förra året väljs i andra hand.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Tilläggsinformation:
Inger Bjon, förvaltningschef/sysselsättningsansvarig
040-7142 151