Sommarjobb 2020

I första hand anställer kommunen ungdomarna själv inom daghem, bibliotek, allmänna avdelningen och tekniska sektorn. I andra hand kan ungdomar bjudas ut till kommunens dotterbolag samt boenden och arbetscentralen för handikappade (Herbertshus, Sylviahemmet, Backebo och  ev. Soite: Sandbacka vårdcenter, Terjärv vårdcenter, Solgården och Regnbågen). Ideella föreningar som önskar ha en sommaranställd gör en fritt formulerad ansökan hos kommunen under samma tid.

Ansökan görs elektroniskt senast 28.2.2020 på blankett som kan erhållas från kommunens webb-sida (länk till ansökan) eller kommunens infopunkt i Kommungården. Ansökan sänds till förvaltningschefen, som tillsammans med förmännen väljer/lottar vilka som anställs. Förmännen skriver arbetsavtalen och sköter handledningen. Förvaltningschefen skriver arbetsintygen.

I samband med ansökan ger sökanden sitt samtycke till att namnen på de som fått en arbetsplats publiceras på kommunens webbsida.

Anställningstiden är 30h/vecka eller 120h/4veckor. En arbetsdag består av 5,5h arbete och 30 min lunch. I första hand anställs ungdomarna på 4 veckor men om sökandena är få, kan det bli fråga om 8 veckor.

Inger Bjon, förvaltningschef