Vi söker speciallärare inom förskola och småbarnspedagogik

 

 

28.3.2022

 

 

Vi söker en flexibel och samarbetsvillig speciallärare inom förskola och småbarnspedagogik, som tycker om utmaningar. Anställningen är 38,25h/vecka och till en början för tiden 1.8.2022-31.7.2023.

 

Vi har ett fungerande samarbete mellan specialläraren inom småbarnspedagogik, pedagogiska handledaren och skolornas speciallärare och det finns möjligheter att vidareutveckla arbetet inom förskolornas specialundervisning.

 

Arbetstiden fördelas mellan kommunens förskolor med 4 dagar/vecka Solrosens förskola i Nedervetil med tanke på förskolans resursgrupp. Liljans förskola i Terjärv 1 dag/vecka varannan vecka i och Slottebo förskola i Kronoby 1 dag/vecka varannan vecka. 

 

Förskolorna samarbetar med närliggande skola. Förskolan i Terjärv området deltar i det tvååriga förskoleförsöket och står inför ett gemensamt nybygge med förskola och skola.

 

Behörighet enl. L540/2018 med lön och övriga anställningsvillkor enl. UKTA del G.

 

Ansökan via kuntarekry.fi senast 11.4.2022 kl.15.00.

 

Tilläggsuppgifter:

Carina Ahlström, chef för småbarnspedagogik och förskola, carina.ahlstrom@kronoby.fi  050 3045 021

Yvonne Rönnqvist, ledare för småbarnspedagogik och förskola, yvonne.ronnqvist@kronoby.fi  050 9130 853