Vi söker bildningschef


Är du vår nya bildningschef?

 

Vi söker en mål- och utvecklingsinriktad, innovativ ledare med god samarbetsförmåga och insikter i bildningssektorn. Du behöver ha förtrogenhet med förvaltning och ekonomi samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska.

 

Bildningschefen hör till kommunens ledningsgrupp och är sektorchef inom skola och dagvård och leder verksamheten inom den fria bildningen, biblioteket och idrotts-, ungdoms-, och kultursektorn.

 

Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Tjänsten som bildningschef besätts tillsvidare med sex månaders prövotid. Personer som söker kan lämplighetstestas och den person som väljs bör lämna in godtagbart läkarintyg innan tillträde.

 

Ansökningar jämte CV och löneanspråk lämnas in senast 27.5.2020 kl. 15.00 via kuntarekry eller till Kommunfullmäktige på adressen: Kommunstyrelsen i Kronoby, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby. Mera information ges av tf. kommundirektör Ulf Stenman på telefon 0503276574 eller ulf.stenman@kronoby.fi.

 

Kronoby den 4.5.2020
Kommunstyrelsen