Infotillfälle om vindpark

 

8.12.2021

 

Eolus Finland planerar att bygga en vindpark i området mellan Snåre och Kolam i Kronoby. Planeringen har nyligen startat.

 

Bolaget vill informera allmänheten om planerna och ordnar därför ett infotillfälle to 9.12 kl. 19.00 i Kronoby Kommungård.

 

Även kommunens representanter deltar.

 

Coronapass är i bruk i Kommungården. Vid begäran kan man få länk till Zoom via vilken man kan delta på infotillfället. Tag kontakt med dan.stenlund@kronoby.fi för att få zoom-länk.

 

Välkommen!