Begäran om tim- och materialpriser för år 2023

 

 

 

19.1.2023

 

 

Tekniska verket i Kronoby kommun begär in tim- och materialpriser för år 2023 enligt bifogade förfrågningar. Priserna tillämpas åt kommunen vid mindre reparation- och omändringsarbeten som utförs som räkningsarbeten. På större arbeten begärs dock skilda anbud in.

 

Priserna bör lämnas in senast 27.1.2023 kl.16:00 enligt förfrågningarna.

 

 

Prisförfrågan Maskin- och Material (pdf, 372 kb) samt prisblankett (pdf, 483 kb)

 

Prisförfrågan Byggnadsarbeten (pdf, 451 kb)

 

Prisförfrågan Elarbeten (pdf, 495 kb)

 

Prisförfrågan VVS-arbeten (pdf, 495 kb)