Medborgarträff om social- och hälsovård

 

8.3.2022

 

 

Vi ordnar en medborgarträff 16.3.2022 kl. 19.00 – 20.30 angående social- och hälsovården.

Välfärdsområdets ledande tjänstemän kommer då att vara på plats för att berätta om hur de tänker och höra vad Kronobyborna tänker.

 

Träffen ordnas vid Kommungården, men man kan även delta via Teams. De som vill delta via Teams bör anmäla sig via e-post till: kronoby.kommun@kronoby.fi senast 15.3 för att få en länk till träffen.

 

Välkommen!