Information till föräldrar


Kronoby kommuns förskolor och grundläggande utbildning kör i gång med närundervisning igen från och med torsdag 14.5. Förberedelserna för närundervisningen har pågått redan en tid och vissa specialarrangemang gör att vardagen i förskola och grundläggande utbildning inte kommer att vara exakt den samma som före Corona-pandemin. Bland annat sker handtvätt flera gånger om dagen i skolan, skolskjutsarna körs delvis med större bussar och på vissa rutter åker taxin/bussen en extra sväng via skolan för att tömma bilen innan man hämtar de resterande eleverna längs normala rutten.

 

Skollunchens servering har planerats i samarbete med Fazer, vissa extra utrymmen används för matsituationen och tidtabellen för serveringen töjs ut för att minska på trängseln. Närundervisningen genomförs enligt de instruktioner vi fått från Utbildningsstyrelsen, THL och Soite. Vi gör så gott vi kan för att minimera risken för smittspridning under de elva närundervisningsdagar som vi har innan sommarlovet börjar.

 

Förskolan och småbarnspedagogiken håller öppet som normalt. Barnen tas emot på gården, i dörren eller i våttamburen beroende på förskola och daghem. Vi undviker att föräldrarna kommer in. Grupperna i småbarnspedagogiken hålls i mån av möjlighet i egna utrymmen med egen personal. Tidiga morgnar och sena eftermiddagar kan grupper vara hopslagna.

 

Rektorerna och ledarna för småbarnspedagogik och förskola informerar närmare om specifika åtgärder på respektive enhet.