Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite lediganslår att sökas senast 31.12.2020 kl. 12.00

 

EN UPPGIFT SOM PROJEKTCHEF FÖR VISS TID I MELLERSTA ÖSTERBOTTENS PROJEKT FÖR ARBETSFÖRMÅGA.

 

Anställningsförhållandet är för viss tid för perioden 25.1.2021 – 31.12.2022, med fortsättning eventuellt till och med 30.4.2023.  Projektchefen ansvarar förutom för att leda och koordinera projektet även bland annat för att genomföra helheten Stöd för arbetsförmågan som en del av framtidens social- och hälsocentral.

 

En central samarbetspartner är Projektgruppen som består av representanter för Soites grundtjänster och andra samarbetspartner.  Projektchefen sköter dessutom kontakterna till samarbetspartner och till projekt som främjar sysselsättningen i regionen.

 

Behörighetsvillkoret för uppgiften är en lämplig högre högskoleexamen inom socialbranschen eller hälso- och välfärdsbranschen. Av den sökande förutsätter vi kunnande i social- och hälsotjänster och andra samhälleliga tjänster som hör till temat, förmåga att fatta beslut självständigt, kunnande inom projektets ekonomi och administration, ett utvecklande arbetssätt, erfarenhet av projektarbete och projektledning, god samarbets- och kommunikationsförmåga, datatekniska färdigheter och förmåga att organisera och delta aktivt i yrkesövergripande nätverksarbete. Kännedom om tjänster avsedda för partiellt arbetsföra personer samt kunskaper i finska och svenska räknas som meriter.

 

Målet med Mellersta Österbottens projekt för arbetsförmåga är att bereda identifiering av behov av stöd för arbetsförmågan hos partiellt arbetsföra personer i arbetsför ålder i Soites område, att bereda en servicehelhet för att stödja arbetsförmågan och att säkerställa individuella servicekedjor och tillgång till service.

I projektet utvecklas dessutom metoder för stödd sysselsättning, och socialvårdens servicekedja som stöder sysselsättningen samt arbetsträningen inom stödd sysselsättning stärks och görs tydligare. Projektet genomförs i huvudsak med finansiering från SHM:s Program för arbetsförmåga.

 

Ansökningen görs elektroniskt på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökan. Du behöver inte bifoga kopior av examens- och arbetsintyg till din elektroniska ansökan, men du bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju. 

 

Innan valet fastställs ska den sökande visa upp ett intyg om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för samkommunens personal samt ett negativt resultat från ett drogtest. Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt AKTA.

När uppgiften tillsätts tillämpas en prövotid på sex månader. Uppgiften inleds 25.1.2021 eller enligt överenskommelse. Soite är en rökfri arbetsplats. 

 

Ytterligare uppgifter ges av utvecklingschef Iiris Jurvansuu, tfn 044 780 9976, iiris.jurvansuu@soite.fi