Rekommendationer med anledning av coronapandemin

ALLMÄNT

Vi begränsar och bromsar spridningen av pandemin gemensamt och solidariskt. De åtgärder som vidtas bygger på att vi tillsammans gör vad vi kan för att bromsa och förhindra spridningen.

Vårdnadshavare och elever uppmanas följa med information på Wilma och inom småbarnspedagogiken används Päikky. Information ges vidare på kommunens hemsida, Soites hemsida. Nationella rekommendationer och direktiv finns på THL och social- och hälsovårdsministeriets hemsidor.

Kronoby kommuns rekommendationer och beslut bygger på THL:s instruktioner och regeringens rekommendationer.

BESLUT:

-          Kommunens personal deltar inte i och ordnar inte fortbildningar

-          Deltagande och ordnande av möten övervägs noga och avstås om möjligt

-          Kommunens anställda företar inga resor i tjänsten.

-          Anställda som kommer hem från resa utomlands ifrån är automatiskt i hemmakarantän i 2 veckor, även familjens barn. Karantänsbestämmelsen gäller även övrig personal i kommungården.

-          Om utförande av distansarbete överenskommes med förman. 

-          Kommunens idrottshallar används inte. Kommunens gym är stängt. Stängningarna gäller tillsvidare med början från 16.3 2020

-          Besök på serviceinrättningar bör undvikas, framförallt äldre- och handikappboenden.

-          Gällande städningen meddelas SOL att vi önskar en effektiverad städning av kommunens utrymmen

-          Medborgarinstitutets kurser avbryts from 16.3 2020

FORTSÄTTNING

Ledningsgruppen håller sig informerade om läget och uppdaterar informationen vid behov.

Vi återkommer till närmare åtgärder gällande kommande fullmäktige, nämnd- och styrelsemöten.

Ny beredskapslagstiftning krävs för att vidta mer omfattande begränsningsåtgärder (t.ex. regionala begränsningsåtgärder, stängning av skolor, daghem och universitet, begränsning av den offentliga sektorns verksamhet, stängning av stora köpcentrum, förbud mot passagerarfartygstrafik, förbud mot flygtrafik, förbud mot evenemang)