Friluftsdaghemmet Rävlyan

 

 

14.3.2024

 

 

Vill Ni att Ert barn ska få möjlighet till äventyr, motoriska utmaningar och utforskande som stimulerar alla sinnen? Då kunde friluftsdaghemmet Rävlyan vara ett alternativ! Vid Rävlyan ges barnen möjlighet att utveckla kunskap om naturen och en mer hållbar livsstil ute i friska luften samtidigt som barnen får ge utlopp för sin kreativitet, fantasi och energi.

 

Forskning har påvisat att barn som i stor del tillbringar dagen i en naturrik miljö utvecklar allt från styrka, empati och snabbhet till balans och koncentrationsförmåga mycket bättre än de barn som tillbringar största delen av dagen inomhus. Utöver detta hålls barnen också friskare och får vistas i en miljö med betydligt lägre ljudnivå än traditionella daghem, i och med att taket är oändligt och inga väggar begränsar verksamheten.

 

Det mesta som man kan göra inomhus kan man också göra ute och inom småbarnspedagogiken tas barnens intressen alltid i beaktande och verksamheten planeras med dessa i åtanke. Detta innebär att barnen vid Rävlyan inte går miste om något och utöver detta också erbjuds en rik lärmiljö ute i naturen.

 

Rävlyan finns på promenadavstånd från Slottebo daghem, i närheten av lekparken på Torpvägen 14. Ett vindskydd med eldstad finns på plats där barnen bland annat äter och vilar. En lada med nödvändig utrustning samt utedass med komposterande toalett finns också där. Om det på grund av väderförhållanden blir osäkert att vistas i skogen så finns lokaler på Slottebo daghem till förfogande för gruppen.

 

Rävlyan består av max 12 barn i åldern 4-5år, samt en lärare inom småbarnspedagogik och en barnskötare.

 

Friluftsdaghemmet Rävlyan kommer att öppnas igen från och med mitten av augusti 2024, förutsatt att det kommer in tillräckligt med anmälningar. Anmälningstiden är 11.3-24.3.2024.

raevlyan10