Tagning av laboratorieprover vid Terjärv och Nedervetil hälsostationer inskränks

 

7.1.2021

 

Soites coronaberedskapsgrupp har idag 7.1.2021 på sitt möte dragit upp en riktlinje om att verksamheten vid laboratoriets provtagningsenheter inskränks tidsbestämt 18.1 - 18.3.2021 på följande sätt:

 

  • Tagning av laboratorieprov vid Terjärv hälsostation 3 dagar --> 2 dagar/vecka
  • Tagning av laboratorieprov vid Nedervetil hälsostation 2 dagar --> 1 dag/vecka

 

Beslutet baserar sig på NordLabs meddelande om att den kommer att minska provtagningsverksamheten i Soites område så att personalens tillräcklighet kan tryggas i analysen av coronavirusprov. Valet av de enheter där verksamheten inskränks baserar sig på en bedömning av volymuppgifter i provtagningen och av servicebehovet i enheterna som gjorts redan tidigare.