Välfärdsområdesval 2022

 

5.1.2022

 

Den 23 januari 2022 ordnas det första välfärdsområdesvalet någonsin i Finland. I valet utses välfärdsområdesfullmäktige för fyra år. Till Österbottens välfärdsområdes fullmäktige väljs 59 ledamöter samt ersättare. Kronoby hör till Österbottens valdistrikt. 

 

Förhandsröstning

 

Förhandsröstningen inleds onsdagen den 12 januari och avslutas tisdagen den 18 januari 2022. Förhandsröstning sker i Kronoby kommun enligt följande:

 

Kommungården i Kronoby, Säbråvägen 2 

Biblioteket i Nedervetil, Murickvägen 130 

Biblioteket i Terjärv, Elisabetsvägen 3 

 

onsdag – fredag kl. 9-17 

lördag – söndag kl. 10-13 

måndag kl. 9-17 

tisdag kl. 9-20 

 

För personer som inte utan svårigheter kan ta sig till ett allmänt förhandsröstningsställe används en mobil enhet (bokbussen) som komplement till förhandsröstningen enligt tidtabellen nedan. För att undvika smittspridning uppmanas ändå att använda allmänna förhandsröstningsställen

 

F.d. Småbönders skola, Småböndersvägen 667          12.1       16.00-20.00 

                                 

F.d. Söderby skola, Snårevägen 370                             13.1        16.00-18.00 

Viitavesi, korsningen Viitavesivägen-Viitavesistigen  13.1       18.45-20.00                             

Merjärvbyahem, Merjärvvägen 405,                             14.1        16.00-17.30 

F.d. Norrby skola, Skolvägen 170                                   14.1        18.30-20.00 

 

Högnabba byagård, Småböndersvägen 21                    17.1        16.00-16.30

Djupsjöbackavägen 263, grusplan                               17.1        17.00-18.30 

Kolambyahem, Aspforsvägen 11                                     17.1        19.30-20.00 

                 

Haavistovägen 397, parkeringsplats                             18.1        16.00-18.00 

Jolkka, korsningen Jolkkavägen-Saarukkavägen        18.1        19.00-20.00 

 

Om röstning vid vårdcentren, Herberts Hus, Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensionärshem och Backebo meddelas skilt till respektive ställen.

 

 

Röstningsställen på valdagen 23 januari

 

Den röstberättigades röstningsställe framgår av det meddelandekort som sänts till varje enskild röstberättigad person i kommunen. 

 

Kronoby kommun är indelat i tre röstningsområden enligt följande: 

  1. Kronoby centrum, Kommungården, Säbråvägen 2 
  2. Nedervetil, Nedervetil skola, Murickvägen 130 
  3. Terjärv, Terjärv skola, Ringvägen 143 

 

På valdagen är röstningslokalerna öppna kl. 9-20. 

 

 

Hemmaröstning

 

Anmälan on hemmaröstning avsedd för personer med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga skall ske senast 11.1.2022 kl. 16 skriftligen till Centralvalnämnden, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby, per telefon 040 7142 152 / Bonde eller e-post kirsi.bonde@kronoby.fi.

Närståendevårdare, boende i samma hushåll, med avtal om vården kan rösta på samma gång. Detta ska då anmälas samtidigt.