Kommentera utkastet till regionens klimatstrategi

 

31.5.2021

 

 

Nu är utkastet till Jakobstadsregionens nya klimatstrategi klart. Du har möjlighet att kommentera strategiutkastet via enkäten som finns här på kommunens webbplats.

 

Jakobstadsregionens klimatstrategi uppdateras inom ramen för projektet ”Klimatsmarta tillsammans – Ilmastotietoisia yhdessä”, som är gemensamt för Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby och Kronoby. Utkastet bygger på det arbete som gjorts i temagrupper kring energi, trafik, planläggning, byggande, avfallshantering, kosthåll, bildning, fortbildning, biologisk mångfald, klimatanpassning, skogsbruk, jordbruk, offentlig upphandling, näringslivets roll och cirkulär ekonomi.

 

Fokus i denna klimatstrategi har inte bara varit att ta fram åtgärder för att minska växthusgasutsläppen, utan också att överväga på vilka andra sätt vi i vår region kan bli mer klimatsmarta och hållbara. Av den anledningen har vi gemensamt i Jakobstadsregionen tagit fram målsättningar och åtgärder för att minska vårt klimatavtryck, främja biologisk mångfald och anpassa oss till klimatförändringen.

 

Klimatstrategin är en färdplan för hur vi i regionen ställer om till ett samhälle som är mer hållbart och klimatsmart, där landsbygd och stad samverkar, där cirkulär ekonomi blir det nya normala, där transporterna sker på ett hållbart sätt, där jordbruket kan fungera som föregångare, där avfallshanteringen är ordnad med minsta möjliga negativa inverkan på klimatet och där man främjar lokala råvaror, produkter och tjänster.

 

Målsättningen är att strategin ska godkännas i kommunernas fullmäktige hösten 2021.

 

Du kan läsa utkastet här: Klimatsmarta tillsammans, Jakobstadsregionens klimatstrategi 2021-2030, (pdf, 450kb)

 

Regionen ska alltså tillsammans bli mer klimatsmart. Det betyder att regionens fem kommunerna inte självständigt ska göra en ny klimatstrategi, utan strategin utarbetas i samråd med kommuninvånarna och näringslivet. Sommaren 2019 fick invånarna svara på en enkät inför klimatstrategiarbetet. Nu får invånarna igen och organisationer möjlighet att säga sin åsikt om utkastet till Jakobstadsregionens klimatstrategi.

 

Organisationer och kommuninvånare är välkomna att lämna in sina åsikter under tiden 1.6–24.6.2021. 

Länk till enkäten: Begäran om utlåtande gällande utkastet till klimatstrategi i Jakobstadsregionen. OBS! Öppnas alltså 1.6.

 

Tilläggsuppgifter fås av projektkoordinatorn Malin Lindholm, per mejl malin.lindholm@jakobstad.fi eller per telefon 044 785 1105.

 

Styrgruppen för uppdatering av klimatstrategin i Jakobstadsregionen