Allmän info

 

Hösten kommer med fart, så nu är det dags att informera om en del allmänna saker angående daghem och förskolor i hela Kronoby kommun.

 

- Alla enheter är stängda 10.8 p.g.a personalens planeringsdag (både daghem & förskola).

 

- Småbarnspedagogiska enheterna öppnar som vanligt fr.o.m. tisdag 11.8.2020.

 

- Kommunens förskolor börjar torsdag 13.8. Förskoletid i Kronoby kl.9-13, i Nedervetil kl.8.30-12.30 och i Terjärv kl.8.10-12.10. Barn som behöver småbarnspedagogik utöver förskola bör meddela tider i Päikky.

 

- Förskolebarnens föräldrar bör komma ihåg att kolla Wilma med jämna mellanrum. Åt föräldrar med barn som har småbarnspedagogik skickas information via Päikky.