Vi söker lärare

 

8.2.2022

 

Vi söker en inspirerande lektor i fysik och kemi till Kronoby Gymnasium. Till dina arbetsuppgifter hör att ansvara för dina ämnesområden samt utveckla och skapa goda förutsättningar till inlärning för våra studeranden. Du ingår som en viktigt del av vårt lärarteam och bidrar till att skapa ett levande och dynamiskt gymnasium som lockar många studeranden.

 

Kronoby Gymnasium är den tuffa skolan med det varma hjärtat. Vi är ett dynamiskt och framåtsträvande gymnasium som vill erbjuda våra studeranden de bästa förutsättningarna till att skapa goda grunder för sina studier. Vi erbjuder dej en stimulerande arbetsplats och en fin arbetsgemenskap i vårt fantastiska lärarteam.

Ansökan via Kuntarekry senast 21.2.2022 kl.15.00.

 

 

 

Ådalens skola i Kronoby söker en inspirerande och driven matematiklärare för undervisning i årskurs 7 - 9. Du ingår i vårt framåtsträvande pedagogiska team och utgör en viktig kugge i skolan lärarkår. Ådalens skola erbjuder en stimulerande och livskraftig arbetsmiljö där det mesta är möjligt. Varmt välkommen att bli en del av vårt team!

 

Kronoby är en livskraftig kommun precis i gränslandet mellan Karleby och Jakobstad. Vi befinner oss lika nära lugnet som världen och värnar om våra invånare. Ådalens skola är en arbetsplats där allt är möjligt. Vi tror på eleven och på att vi i personalen tillsammans kan skapa de absolut bästa förutsättningarna för inlärning. Välkommen till Ådalens skola i Kronoby!

Ansökan via Kuntarekry senast 21.2.2022 kl. 15.00.

 

 

 

Vi söker en inspirerande och driven speciallärare till Kronoby Gymnasium för läsåret 2022-2023. Du kommer att jobba som en viktigt kugge i vårt elevvårdsteam samt stöda studerandena i deras skolgång. Vi erbjuder dej en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du långt har frihet att skapa dina egna arbetsformer utgående från de uppgifter du ställs inför. Vi söker dej som jobbar självständigt, är framåtsträvande och har förmåga att se elevernas behov och skapa de bästa förutsättningarna för dem att lyckas.

Ansökan via Kuntarekry senast 21.2.2022 kl.15.00.

 

 

 

Vi söker en driven och inspirerande elevhandledare till Ådalens skola i Kronoby. Till dina arbetsuppgifter ingår att handha elevhandledningen och studievägledningen inom årskurserna 7-9 samt också fundera som en viktigt länk i vårt lärarteam. Vi erbjuder dej en dynamiskt och utvecklande arbetsmiljö i ett inspirerande lärarkollegium.

Ansökan via Kuntarekry senast 21.2.2022 kl. 15.00.