Seniorernas Må bra dag

 

19.10.2022

 

Kronoby kommun ordnar seniorernas Må bra dag 1.11.2022 kl. 9 - 15.

 

Programmet ser ut enligt följande:

 

Kl. 9 – 11 Christoph Treier föreläser under temat ”Nu har du mera fritid men mindre livstid”  (Samlingshuset)

Kl. 11 – 12.30 Lunch på Bothnia

Kl. 12.30 – 13.30 Malin Åminne – Första hjälp kunskaper i vardagen (Idrottshallen)

Kl. 13.30 – 14.15 Promenad och bocciaspel i idrottshallen

Kl. 14.30 Kaffe och avslutning (Samlingshuset)

 

Tillfället är gratis men lunchen bekostas själv. Anmälningar till fritidskoordinatorn Hanna Aarnio 040 8679 739.