Soite erbjuder stöd för beredskap och psykisk hälsa i ett världsläge under förändring

 

 

11.3.2022

 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun ger stöd för beredskap och psykiskt välbefinnande i ett föränderligt världsläge, där kriget i Ukraina kan orsaka oro och väcka frågor om krisberedskap. Soites hjälplinje ger också stöd för att hantera oro över situationen i Ukraina. Dessutom har en ny sida öppnats på webbplatsen soite.fi där du hittar användbara länkar som ger stöd för beredskap och psykiskt välbefinnande.Världsläget i vår omgivning har ändrats. Vi har levt länge med den kris som coronaviruset orsakat. Krisen har tärt på många av oss. Nu hotas vår ork och vår trygghet av en annan krissituation då världsläget förändras på grund av kriget i Ukraina. Det är mycket mänskligt att till exempel känna sig trött, rädd och glädjelös då en krissituation som pågått länge avlöses av en annan.


Soites hjälplinje (= hjälplinje för psykisk första hjälp) erbjuder psykosocialt stöd även för hantering av oro över situationen i Ukraina. Hjälptelefonen betjänar på numret 06 828 7288. Öppen vardagar mån-fre kl. 9–15.

 

Därtill har det på Soites webbsida öppnats en ny sida som sammanställer information och länkar angående beredskap och psykiskt välbefinnande. Du hittar sidan på adressen: https://www.soite.fi/varautuminen_kriisiin (en svensk översättning av sidan är under arbete)