Presidentval 2024

 

 

30.1.2024

 

 

Presidentvalets andra valomgång förrättas i Kronoby kommun söndagen den 11 februari 2024 kl. 9:00–20:00

 

Röstningsområde:                                        Röstningsställe:

  1. Kronoby centrum                                  Kommungården, Säbråvägen 2
  2. Nedervetil                                              Nedervetil skola, Murickvägen 130
  3. Terjärv                                                   Terjärv skola, Ringvägen 143

 

 

Förhandsröstning ordnas 31.1–6.2.2024 på följande ställen:

Kommungården i Kronoby                             Säbråvägen 2

Nedervetil bibliotek                                       Murickvägen 130

Terjärv bibliotek                                             Elisabetsvägen 3

Valbussen                                                       Enligt tidtabellen nedan

 

Förhandsröstningsställena är öppna måndag och onsdag–fredag kl. 10–17, tisdag kl. 10–20 och lördag–söndag kl. 10–13. Den som förhandsröstar bör kunna uppvisa identitetsbevis. Vid behov kan polismyndigheterna utfärda gratis, temporärt identitetsbevis.

 

En mobil enhet (bokbussen) används som komplement till förhandsröstningen och kör enligt tidtabellen:
                                                                                                                                                                                                     

Småbönders, Småböndersvägen 667,
f.d. Småbönders skola                            31.1               16:00–20:00

Söderby, Snårevägen 370,
f.d. Söderby skola                                    1.2               16:00–18:00

Jeussen, Jeussbyvägen 6,
gårdsplan                                                 1.2                18:45–20:00

 

Merjärv, Merjärvvägen 405,
Merjärv byahem,                                      2.2               16:00–17:30

Norrby, Skolvägen 170,
f.d. Norrby skola,                                      2.2               18:30–20:00

 

Högnabba, Småböndersvägen 21,
Högnabba byagård                                   5.2               16:00–17:00

Djupsjöbacka, Djupsjöbackavägen 263,
grusplan                                                    5.2               17:30–18:30

Kolam, Kolamvägen 409,
busshållplats                                            5.2               19:30–20:00

 

Haavisto, Haavistovägen 397,
parkeringsplats                                         6.2               16:00–18:00

Jolkka, korsningen
Jolkkavägen-Jolkkastigen                       6.2              19:00–20:00

 

                     

Om röstning vid vårdcentren, Herberts Hus och Sylviahemmet, Nedervetil pensionärshem och Terjärv pensionärshem samt Backebo meddelas skilt till respektive ställe.

 

Hemmaröstning

Anmälan om hemmaröstning avsedd för personer med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga skall göras för andra omgången senast 30 januari kl. 16 skriftligen till Centralvalnämnden, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby, per telefon 040-7142152/Björklund eller e-post amanda.bjorklund@kronoby.fi. Närståendevårdare, boende i samma hushåll, med avtal om vården kan rösta på samma gång. Detta ska då anmälas samtidigt.

 

Rösträtt

Förfrågningar gällande rösträtt görs hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tel. 029 553 6370 vardagar kl. 9:00–16:15.