November nyhetsbrev

 

 

24.11.2023

 

 

Här kan du läsa november nyhetsbrev i pdf-format (pdf, 4.1 Mb)

 

 

Pigga pedister-projektet

Tiden trampar minsann inte på stället – Pigga pedister-projektet når sitt slut i samband med årsskiftet. Projektkoordinatorerna önskar tacka alla pigga pedister som lånat elcyklar, samlat kilometrar i Kilometrikisa och deltagit i våra evenemang: Ett stort tack 😊 Hoppas vi får möjlighet att göra liknande projekt i framtiden.  

Vad har du tyckt om projektet? Lämna gärna in din uppriktiga feedback och lite info om dina cyklingsvanor i år. Bland deltagarna utlottas 5 snygga kylväskor. Vi skulle verkligen uppskatta ett högt deltagande, eftersom resultatet är en av projektets mätare.

 

Länken till enkäten hittar du här.

 

 

Cykelvägar

Vi fortsätter att satsa på cykling i kommunen. Förstudien för cykelvägen Karleby-Kronoby-Edsevö är klar och Kronoby försöker tillsammans med de övriga kommunerna få utomstående finansiering för att möjliggöra uppgörandet av en vägplan. Du kan bekanta dig med översiktsplanen samt översiktskartan på kommunens webbsida.

Även cykelvägen vid Backändavägen sätts snart till påseende. Då finns även möjlighet att göra anmärkningar om den.

 

 

Budget 2024

Kommunens budget för 2024 godkändes på fullmäktigemötet 13.11.2023. Byggstarten för Terjärvs nya förskola och skola flyttas fram till år 2025 eftersom kommunen väntar på utlåtande från NTM-centralen angående den nuvarande skolans skyddande.

I stället planeras andra viktiga investeringar inför nästa år: renoveringar av Slottebo daghem och taket på Kronoby skolcentrum, byggandet av en kall lagerhall vid Krokfors verkstad samt mindre investeringar såsom byggandet av gymnasiets skolgård, förnyandet av rinken i Kronoby, förbättring av vägbelysning m.m.

Du kan läsa budgeten här.

 

 

Kampanj för småbarnspedagogik

Nätverket Tindra har en kampanj för att förebygga och åtgärda den brist vi redan ser när det gäller arbetskraft inom småbarnspedagogiken, men också för att stegvist och strategiskt synliggöra och bygga en ny bild av sektorn. Inom Tindra nätverket ingår 13 kommuner: Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes och Kristinestad. Kampanjen innehåller bland annat videon som ni kan titta på via sociala medier.

 

 

Ny bildningsstrategi

Vad är det egentligen i grund och botten som vi vill lära våra barn och unga? Förutom multiplikationstabellen, cellens beståndsdelar och tyska dativböjningar, naturligtvis. Kommunfullmäktige godkände på sitt senaste sammanträde en ny bildningsstrategi för Kronoby kommun.

 

Så vad är det vi vill lära våra unga kommuninvånare? Svaret är att bli ansvarstagande och konsekvenstänkande framtida vuxna som värnar om varandra och miljön. För att nå dit har vi utarbetat tre visioner som driver oss och vår pedagogik framåt. Visionerna bottnar i våra gemensamma värdeord trygghet, välmående och utveckling:

 

  • Vi erbjuder en trygg lärstig genom småbarnspedagogiken, förskolan och skolan
  • Vi skapar goda förutsättningar för välmående hos våra barn och unga
  • Våra arbetssätt utvecklas ständigt baserat på den senaste forskningen

 

Ta gärna en titt på den nya bildningsstrategin där vi förklarar hur vi ska kunna uppnå visionerna. Strategin finns bakom denna länk. Vid strategins uppgörande har representanter från bildningens alla stadier deltagit.

 

 

Förebyggande rusmedelsarbete

En sektoröverskridande grupp för rusmedelsarbete har bildats i kommunen. Gruppen består av kommunens ledningsgrupp, fritidskoordinatorn samt motionsinspiratören. Gruppen behandlar förebyggande rusmedelsärenden.

 

 

Kommungårdens öppethållningstider ändras

Kommungårdens öppethållningstider kommer att ändras från och med 1.1.2024.

Kommungården håller öppet mellan kl. 8:30-15:30 måndagar-torsdagar och mellan kl. 8:30-12:00 på fredagar.

Telefonväxeln samt Infopunkten håller öppet mellan kl. 9:00-11.30 och 12.30-15:30 på måndag-torsdag och mellan kl. 9:00-11.30 på fredagar.

Kommungårdens personal finns ofta på plats även utanför öppethållningstiderna, därmed kvarstår fortfarande möjligheten att boka möten utanför öppethållningstiderna.

 

 

Årsfest

Den traditionella årsfesten ordnas 12.12. Vi premierar bland annat kultur-, talko- och idrottsmänniskor, FM-medaljörer, Årets företag samt personal som varit 20 år i tjänst. Festen kommer att filmas och sättas ut på vår YouTube-kanal så att ni alla får ta del av den.

 

 

Fotoutställning i Kommungården

Gamlakarleby fågel- och naturvänner rf:s naturfotoutställning 2023 äger rum i Kommungården under tiden 4.12.2023-15.1.2024. Vernissage ordnas torsdagen den 7 december kl. 17:00. Välkommen!